KBC: Dragon Capital “đặt gạch” 375 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

ngày 08/10/2014

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC – HOSE) vừa công bố một số thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, trong đó có thông tin liên quan đến việc phát hành trái chuyển đổi.

 

KBC: Dragon Capital “đặt gạch” 375 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

 

KBC cho biết, cho đến nay đã có nhiều nhà đầu tư ký hợp đồng đăng ký đặt mua trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị lên tới 600 tỷ đồng, thậm chí có đơn vị đăng ký được nộp trước luôn tiền mua trái phiếu.

Trong đó, Quỹ Dragon Capital đã đăng ký mua 375 tỷ đồng với giá chuyển đổi ngay hoặc chuyển đổi trong năm đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu. Trái phiếu kỳ này dù có chuyển đổi ngay cũng chỉ được giao dịch sau 12 tháng.

Mới đây, KBC thông báo sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với mức giá chuyển đổi tối thiểu là 15.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, KBC còn có kế hoạc phát hành thêm 120 triệu cổ phiếu với giá phát hành dự kiến tối thiểu cũng là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu được cổ đông thông qua, KBC dự tính thu về ít nhất 3.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư vào khu công nghiệp.

{fcomment}