Lập danh sách doanh nghiệp phải kiểm tra 100% hàng xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan lập danh sách doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp kiểm tra thực tế hàng hóa nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.

Lập danh sách doanh nghiệp phải kiểm tra 100% hàng xuất khẩu

Theo đó, doanh nghiệp có thời gian thành lập từ 24 tháng trở xuống; không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, có quy mô kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu; không có cơ sở vật chất là nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống cửa hàng, cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sẽ bị kiểm tra 100% hàng hóa xuất khẩu.

Ngoài doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hải quan, theo kết quả phân tích của cơ quan hải quan, doanh nghiệp nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu thuộc loại có rủi ro theo các tiêu chí do cơ quan hải quan tự xây dựng cũng bị kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu.


Theo Hàn Tín
baodautu.vn

{fcomment}