Năm 2015, GAS lãi trước thuế gần 11.000 tỷ đồng, chỉ đạt 78% kế hoạch

ngày 04/01/2016

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS). Lợi nhuận trước thuế của PV GAS đạt gần đứng đầu trong các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí. 

Năm 2015, GAS lãi trước thuế gần 11.000 tỷ đồng, chỉ đạt 78% kế hoạch

Tuy nhiên, so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua hồi đầu năm, con số trên vẫn thấp hơn rất nhiều và vào những ngày cuối năm, HĐQT GAS đã có nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015. Theo đó, HĐQT GAS đã thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu cả năm từ 69.539 tỷ đồng xuống 61.000 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 12% so với kế hoạch ban đầu. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cũng giảm 27% từ 14.164 tỷ đồng xuống còn 10.300 tỷ đồng.

Trong năm 2015, giá dầu thô ở mức thấp (bình quân khoảng 50 USD/thùng so với năm 2014 là trên 100 USD/thùng) đã tác động đến giá khí bán cho khách hàng điện, đạm, khí thấp áp, CNG và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất – kinh doanh của GAS.

Để giảm bớt ảnh hưởng của giá dầu đến hoạt động sản xuất – kinh doanh PV GAS đã chủ động xây dựng kế hoạch trên cơ sở cân đối ưu tiên huy động khí từ các mỏ/lô có chi phí đầu vào thấp sau khi đảm bảo nghĩa vụ hợp đồng theo cam kết với khách hàng; thực hiện công tác điều độ, ấn định hợp lý; kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo hệ thống khí của PV GAS vận hành ổn định, không để bất kỳ sự cố nào xảy ra làm dừng, giảm khí. Điều này đã phần nào giúp PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khí cung cấp, giảm đáng kể mức độ ảnh hưởng doanh thu và lợi nhuận do giá dầu giảm thấp.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán