Ngày 3/10, HNX tổ chức Hội nghị DN 2014

 Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), “Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2014”, sẽ được HNX tổ chức vào 3/10 tới tại Đà Nẵng. 

 

Ngày 3/10, HNX tổ chức Hội nghị DN 2014

 

Hội nghị năm nay sẽ tập trung vào 2 phần chính: Diễn đàn quản trị công ty, với nội dung chính là báo cáo về kết quả chương trình chấm điểm công bố thông tin (CBTT) và minh bạch, diễn đàn thảo luận về các vấn đề nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Hội nghị cũng sẽ tổng kết hoạt động niêm yết; công bố các ấn phẩm về quản trị công ty, CBTT và báo cáo đánh giá chất lượng CBTT và minh bạch, tôn vinh các DN niêm yết có đóng góp cho HNX và các DN niêm yết thực hiện tốt CBTT và minh bạch.

Hội nghị còn là cơ hội cho các DN đối thoại trực tiếp với lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

H.Hòe

{fcomment}