PGS sắp phát hành 12 triệu cổ phiếu

ngày 19/01/2015

CTCP Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS) vừa tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. 

PGS sắp phát hành 12 triệu cổ phiếu

Theo đó, PGS sẽ phát hành 12 triệu cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ là 100:31,58. Sau khi tăng vốn, cổ đông lớn nhất của PGS vẫn là Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) với 35,26%, tương đương hơn 17,6 triệu cổ phần.

Năm 2014, doanh thu của PGS dự kiến đạt trên 7.500 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 242 tỷ đồng. Trong đó, lãi trước thuế công ty mẹ đạt từ 170 - 174 tỷ đồng.

Nhận định về biến động của giá dầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015, PGS cho biết, Công ty sẽ tiến hành đàm phán với GAS để thả nổi giá đầu vào và đầu ra nhằm hạn chế rủi ro trong khi giá dầu biến động mạnh.

Theo Tin nhanh chứng khoán