AVF có lập kỷ lục lỗ “khủng” trong năm 2014?

CTCP Việt An (mã AVF – HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2014 với con số lỗ rất lớn.

AVF có lập kỷ lục lỗ “khủng” trong năm 2014?

Cụ thể, trong quý IV vừa qua, AVF đạt gần 29 tỷ đồng doanh thu, nhưng do có các khoản giảm trừ lên tới 20,18 tỷ đồng, nên doanh thu thuần chỉ còn vỏn vẹn 8,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2013 đạt 320 tỷ đồng doanh thu thuần. Bởi vậy, AVF lỗ gộp 15,38 tỷ đồng.

Doanh thu trong kỳ teo tóp, trong khi các loại chi phí đều cao hơn cùng kỳ nên AVF lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 55,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất có lẽ là việc AVF ghi nhận một khoản chi phí khác rất lớn lên tới 688 tỷ đồng, dẫn đến bị lỗ sau thuế tới 735 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ lãi 2,77 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2014, AVF đạt hơn 155 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 10% con số của năm 2013 (1.510 tỷ đồng) và chịu mức lỗ “khủng” tới 892 tỷ đồng. Năm 2013 lãi gần 18 tỷ đồng.

Với khoản lỗ này, vốn chủ sở hữu của AVF đã bị âm 367 tỷ đồng và án hủy niêm yết bắt buộc đã ở trước mắt.

Mặc dù mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV mới chỉ bắt đầu, nhưng đây có thể là mức lỗ kỷ lục đối với doanh nghiệp niêm yết trong năm 2014.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán