PVD: Lợi nhuận sau thuế quý II của công ty mẹ tăng 103%

Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2014.

PVD: Lợi nhuận sau thuế quý II của công ty mẹ tăng 103%

Theo đó, doanh thu công ty mẹ quý II/2014 đạt hơn 3.746 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 716 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm năm trước.

PVD cho biết, có được kết quả này nhờ vào các giàn khoan sở hữu của PVD đều hoạt động rất an toàn với hiệu suất cao, đạt trên 98%. Giá thuê ngày các giàn khoan sở hữu trong nửa đầu năm tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, PVD tiếp tục đầu tư phát triển một số dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cao cấp, có tỷ lệ tự thực hiện cao, như kiểm soát áp suất trong khi khoan, đo thông số giếng khi khai thác..., từng bước chiếm lĩnh thị trường, góp phần vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Trong quý II/2014, PVD cũng đã ghi nhận 123 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ liên doanh PVD-Baker Hughes.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, PVD đạt được doanh thu hợp nhất là 9.939 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Tổng công ty đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nhiều khả năng PVD sẽ về đích ít nhất trước 3 tháng so với kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (1.650 tỷ đồng) và kết thúc năm, khả năng PVD sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 2.000 tỷ đồng.

PVD cũng vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày giao dịch không hưởng quyền ngày 22/8. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/8.

Cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 được chia với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 17/9. Cổ tức bằng cổ phiếu được chia theo tỷ lệ 10%. Dự kiến vốn điều lệ của PVD sau phát hành sẽ tăng từ 2.755 tỷ đồng lên 3.031 tỷ đồng.

N.Tùng

{fcomment}