PVI ước lãi trước thuế năm 2015 đạt 487 tỷ đồng

ngày 19/12/2015

 Cụ thể, năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 9.336 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 487 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm. 

PVI ước lãi trước thuế năm 2015 đạt 487 tỷ đồng

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016 hôm 16/12, ông Phạm Khắc Dũng, Phó Tổng giám đốc CTCP PVI (PVI) cho biết năm 2015, PVI đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 cũng như giai đoạn 2011 – 2015.

Cụ thể, năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 9.336 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 487 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm. Năm 2015 cũng khẳng định năm thứ hai liên tiếp PVI là doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Thương hiệu PVI được tổ chức đánh giá Thương hiệu quốc tế Brand Finance công nhận là 1 trong 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam có giá trị nhất.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán