PVS giải thể Cảng Sơn Trà

ngày 23/12/2015

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vừa quyết định giải thể Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp - Dịch vụ dầu khí Sơn Trà (Cảng Sơn Trà) nhằm mục đích tái cấu trúc Tổng công ty. 

PVS giải thể Cảng Sơn Trà

Theo đó, toàn bộ lao động của Cảng Sơn Trà được chuyển đến chi nhánh của PVS tại Đà Nẵng là Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng. Chi nhánh này cũng tiếp nhận toàn bộ tài sản của Cảng Sơn Trà để tiếp tục khai thác, duy trì hoạt động.

Được biết, Cảng Sơn Trà là dự án hợp tác đầu tư giữa PVS và CTCP Cảng Đà Nẵng. Tháng 7/2015, Cảng Đà Nẵng đã ký hợp đồng với tư vấn thẩm định giá để tiến hành thủ tục thoái vốn tại dự án, nhưng do một số vướng mắc về thủ tục nên quá trình thoái vốn bị kéo dài. Theo đó, đến tháng 10/2015, PVS đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Cảng Sơn Trà của Cảng Đà Nẵng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán