PXA thay đổi nhân sự chủ chốt

ngày 15/06/2015

CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã PXA - HNX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh của HĐQT và Ban giám đốc.

PXA thay đổi nhân sự chủ chốt

Theo đó, HĐQT PXA quyết định miễn nhiệm ông Đường Hùng Cường thôi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và miễn nhiệm ông Trần Đình Toàn thôi chức danh Giám đốc Công ty, kể từ ngày 12/6/2015.

HĐQT PXA đã bầu ông Trần Đình Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ 12/6/2015. Ông Đường Hùng Cường được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc điều hành Công ty.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán