SDT đặt mục tiêu lãi hơn 22 tỷ đồng trong quý IV

ngày 30/10/2015

CTCP Sông Đà 10 (SDT) cho biết, riêng trong quý III/2015, Công ty đạt 377,5 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó hơn 358 tỷ đồng là doanh thu từ mảng xây lắp; lợi nhuận đạt 20,4 tỷ đồng.

SDT đặt mục tiêu lãi hơn 22 tỷ đồng trong quý IV

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SDT đạt 1.067 tỷ đồng doanh thu và 75,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

SDT đặt kế hoạch kinh doanh quý IV với 260,2 tỷ đồng doanh thu và 22,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, so với chỉ tiêu đặt ra cho cả năm là doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng, Công ty sẽ vượt kế hoạch doanh thu nhưng dự kiến chỉ hoàn thành khoảng 94% kế hoạch lợi nhuận.

Ngày 13/11 tới, SDT sẽ thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15%. Với hơn 42,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, dự kiến Sông Đà 10 sẽ chi khoảng 64 tỷ đồng trả cổ tức cho các cổ đông.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán