Siêu ưu đãi dành cho khởi nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này bao gồm: Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chương trình hỗ trợ cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị, chương trình hỗ trợ chẩn đoán và nâng cao năng lực sản xuất, chương trình hỗ trợ hội nhập.

Đối với chương trình khởi nghiệp, điều kiện hỗ trợ là có phương án sản xuất kinh doanh đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thành lập doanh nghiệp, hoặc thành lập ở Việt Nam và có doanh thu hàng năm dưới 20 tỷ đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp được hỗ trợ đào tạo miễn phí về khởi sự kinh doanh trong vòng 01 năm kể từ ngày có phương án sản xuất kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Được khai thác thông tin và đăng tải thông tin giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp không bị thanh tra, kiểm tra trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Siêu ưu đãi dành cho khởi nghiệp - 1

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do cơ quan chủ trì chương trình lựa chọn được hỗ trợ tư vấn, lập hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp, được hỗ trợ 50 triệu đồng khi đăng ký thành công một bằng sáng chế trong nước hoặc quốc tế, được ưu tiên phân luồng xanh khi làm thủ tục xuất nhập khẩu. Được tối đa 50% kinh phí đào tạo khi chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia một khóa đào tạo khởi nghiệp chuyên sâu do cơ quan chủ trì chương trình lựa chọn. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Dự thảo cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài, được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các khoản đầu tư góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân khi đầu tư tăng vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp không quá 30%.

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của các nhà đầu tư được miễn thuế trong trường hợp đầu tư tại thời điểm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa có lợi nhuận tính thuế, thời gian đầu tư trên 2 nă, chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nguồn 24h