SSI chính thức được mở room ngoại lên 100%

ngày 28/08/2015

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE) vừa công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

SSI chính thức được mở room ngoại lên 100%

SSI cho biết, UBCK đã nhận được hồ sơ báo cáo thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của SSI và đã có Công văn bản phản hồi số 5524/UBCK-QLKD ngày 27/8/2015.

Căn cứ công văn này, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100% từ ngày Nghị định 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực, tức ngày 1/9/2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán