SSI sắp phát hành 20% cổ phiếu thưởng

ngày 27/02/2015

Ngày 10/3 tới, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm 71,2 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm mục đích tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương với tỷ lệ phát hành là 20%. 

SSI sắp phát hành 20% cổ phiếu thưởng

Được biết, nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng là thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2013. Ngoài ra, SSI sẽ phát hành 10% cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét đến 30/6/2014 để trả cổ tức, khi có BCTC hợp nhất 2014 được kiểm toán và được UBCKNN chấp thuận.

Tính đến 13/2/2015, vốn điều lệ của SSI là 3.561 tỷ đồng. Trong năm 2014, SSI đạt 727 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 928 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 745 tỷ đồng, vượt 47% kế hoạch và là CTCK dẫn đầu ngành về mức lợi nhuận.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán