SSI sắp phát hành cổ phiếu và trái phiếu

ngày 10/11/2014

 Ngày 18/11 tới, CTCK Sài Gòn (SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 

SSI sắp phát hành cổ phiếu và trái phiếu

Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%.

Về trái phiếu, SSI dự kiến phát hành từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho đối tượng là các định chế tài chính, tổ chức tín dụng và cá nhân có nhu cầu. Mục đích phát hành là bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Mệnh giá trái phiếu là 500 triệu đồng, lãi suất trái phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT xác định khi lập phương án chi tiết.

9 tháng đầu năm 2014, SSI đạt lợi nhuận trước thuế 820 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 30% kế hoạch cả năm. Công ty cũng dự kiến lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 đạt 1.000 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}