Thành Đông bán 2,1 triệu cổ phiếu OGC

ngày 07/01/2015

 Trước khi giao dịch trên được thực hiện ngày 30/12/2014, CTCP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Thành Đông (Thành Đông) là cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC), sở hữu 16,26 triệu cổ phiếu, tương đương trên 5% số lượng cổ phiếu OGC đang lưu hành.

Thành Đông bán 2,1 triệu cổ phiếu OGC

Sau khi bán 2,1 triệu cổ phiếu, Thành Đông chỉ còn sở hữu 14,16 triệu đơn vị, tương đương 4,72% số lượng cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn. Mục đích giao dịch không được Thành Đông công bố.

Trươc đó, ngày 18/12/2014, Thành Đông bán 1,1 triệu cổ phiếu OGC để xử lý tài sản đảm bảo theo yêu cầu của ngân hàng. Như vậy, từ 18/12/2014 đến 30/12/2014, Thành Đông đã bán thành công 3,2 triệu cổ phiếu OGC.

Ngọc Quỳnh

Theo Tin nhanh chứng khoán