Thanh tra ngân hàng phát hiện vi phạm hơn 268.000 tỷ đồng

ngày 06/01/2016

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2015, thanh tra ngành ngân hàng phát hiện vi phạm với số tiền hơn 268.000 tỷ đồng.

Thanh tra ngân hàng phát hiện vi phạm hơn 268.000 tỷ đồng

Được biết, năm 2015, toàn ngành thanh tra triển khai hơn 6.500 cuộc thanh tra hành chính, trong đó Thanh tra Chính phủ thực hiện 52 cuộc thanh tra, thanh tra các bộ ngành, địa phương tiến hành hơn 6.400 cuộc thanh tra.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 243.000 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện hơn 190.000 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền 90.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, thanh tra của các bộ ngành, địa phương phát hiện nhiều vi phạm gồm có thanh tra ngành ngân hàng, thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, TP. Hà Nội…

Trong đó, thanh tra ngành ngân hàng đã phát hiện vi phạm hơn 268.000 tỷ đồng; thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư phát hiện vi phạm với số tiền trên 98 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 14 tỷ đồng; Thanh tra Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện vi phạm hơn 8.200 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 6.100 tỷ đồng; Thanh tra Phú Yên phát hiện vi phạm hơn 7.900 tỷ đồng; Thanh tra TP. Hà Nội phát hiện vi phạm gần 58 tỷ đồng.

Mặc dù có nhiều kết quả trong việc phát hiện và kiến nghị xử lý các vi phạm, song Thanh tra Chính phủ thừa nhận, chất lượng một số kết luận thanh tra còn chưa cao, không ít cuộc thanh tra còn kéo dài giai đoạn xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, kết quả phát hiện xử lý vi phạm qua thanh tra còn thấp…

Năm 2016, ngành thanh tra tập trung thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực như đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, việc quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Các lĩnh vực vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, các đề án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án BT, BOT, PPP; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA cũng được tăng cường thanh tra.

Riêng Thanh tra Chính phủ, theo kế hoạch, sẽ triển khai 23 cuộc thanh tra lớn trong đó có việc thanh tra Vietcombank, HOSE, HNX, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam…

Nguồn Tin nhanh chứng khoán