Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2

ngày 20/01/2015

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các cơ quan trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.
 
Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.
ngày sách việt nam
Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ 18-23/4
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2015. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 18/4 đến ngày 23/4/2015.

Các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 gồm tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

Đồng thời phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các hình thức tổ chức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

Nguồn VTC News