Tổng công ty Thăng Long sẽ tăng vốn lên 500 tỷ đồng

ngày 30/01/2015

Ông Vũ Hồng Phương, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long cho biết, tính đến hết năm 2014, Tổng công ty đã đạt 2.493 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, lần lượt vượt 30% và 28% so với kế hoạch.

Tổng công ty Thăng Long sẽ tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Năm 2015, Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.742 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng. Ông Phương cho biết, trong năm 2015, Thăng Long sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Hiện cổ đông Nhà nước đang nắm 35% cổ phần tại Tổng công ty và sau khi phát hành tăng vốn, tỷ lệ này sẽ giảm.

Theo định hướng phát triển năm 2015, Tổng công ty sẽ tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý nhân sự theo thẻ điểm cân bằng BSC, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong quý III/2014. Đồng thời, Tổng công ty sẽ tiếp tục mở rộng công tác xúc tiến thị trường tại TP. HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán