TP.HCM yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc sai sót trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

UBND TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai sót trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Liên quan đến những sai sót trong khâu tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm tại hội đồng coi thi tại TP.HCM.

(Ảnh minh họa)

Theo văn bản này, UBND TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022.

Trước đó, ngày 18/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi TP.HCM. Trong đó, Hội đồng thi tại TP.HCM có ba đơn vị dự thi gồm đơn vị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Sư phạm TP.HCM với 179 thí sinh.

Trong quá trình tổ chức thi có xảy ra các sai sót như: một số đội tuyển của các đơn vị tham gia có số lượng thí sinh vượt quá quy định; Sở này không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự tên của thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi đúng quy định; bố trí thí sinh của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt không đúng quy định; hội đồng coi thi mở túi đề thi môn Tiếng Anh và Tin học tại Phòng Hội đồng trước thời gian được phép mở và phát đề cho thí sinh 25 phút.

Với những sai sót đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót và xử lý theo đúng thẩm quyền quản lý theo quy định.

Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định hình thức xử lý. Ngoài ra, Sở này cũng được yêu cầu Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định./.

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/tphcm-yeu-cau-lam-ro-trach-nhiem-viec-sai-sot-trong-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-post945855.vov