TMT: Lợi nhuận mục tiêu 2016 sẽ tăng 32% so với 2015

ngày 03/11/2015

HĐQT CTCP Ôtô TMT (mã TMT – HOSE) đã thông qua bản dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2015 với sản lượng xe tiêu thụ đạt 7.900 chiếc, doanh thu thuần 3.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 250 tỷ đồng và 200 tỷ đồng, đều vượt 33% so với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra là 150 tỷ đồng.

TMT: Lợi nhuận mục tiêu 2016 sẽ tăng 32% so với 2015

TMT cũng lên luôn kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 với sản lượng tiêu thụ 10.560 xe (tăng 34%), doanh thu thuần 5.800 tỷ đồng (tăng 63%), lợi nhuận trước và sau thuế 330 tỷ đồng và 264 tỷ đồng, đều tăng 32% so với dự kiến thực hiện 2015.

HĐQT TMT cũng thông qua phương án phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho Ban điều hành dự kiến vào tháng 11, 12 năm nay. Đồng thời thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Tiến Phan và bầu bổ sung ông Bùi Quốc Hưng, Trợ lý Chủ tịch HĐQT làm Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2016.

Bên cạnh đó, HĐQT TMT còn thống chủ trương mua từ 10.000-15.000m2 đất tại TP. HCM để làm trụ sở chi nhánh, showroom và tổng kho phía Nam phục vụ cho mục đích phát triển chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán