TSC: Nhà đầu tư chiến lược lộ diện

ngày 07/04/2015

CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC – HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

TSC: Nhà đầu tư chiến lược lộ diện

Theo đó, HĐQT TSC quyết định phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu cho 14 nhà đầu tư, trong đó có 02 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Chứng khoán Đại Nam và CTCP Hoa Sen.

Giá phát hành là 12.500 đồng/cổ phiếu, bằng 49% so với giá hiện tại của cổ phiếu TSC trên thị trường là 25.500 đồng/CP (giá chốt ngày 6/4).

Danh sách các cổ đông chiến lược của TSC

Theo TSC, đây đều là những nhà đầu tư chiến lược của công ty, thỏa mãn những tiêu chí mà TSC đưa ra như là các cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm trong quản lý điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.

Để đảm bảo sự thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông, các cổ đông chiến lược phải cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành. Nếu cổ đông nào từ bỏ quyền mua, HĐQT TSC sẽ phát hành cho các đối tượng khác thỏa thỏa mãn các tiêu chí trên với giá không thấp hơn 12.500 đồng/CP.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán