TVC sắp chào sàn Hà Nội

ngày 21/09/2014

Ngày 23/9 tới, CTCP Quản lý đầu tư Trí Việt (TVC) sẽ niêm yết 6,9 triệu cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội, với giá tham chiếu 12.500 đồng/CP.

TVC sắp chào sàn Hà Nội

TVC có vốn điều lệ 69 tỷ đồng, hoạt động chính là nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý, dịch vụ văn phòng và đầu tư tài chính. Năm 2013, Công ty đạt tổng doanh thu 10,14 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động tài chính (hoạt động đầu tư chứng khoán và tiền lãi cho vay cá nhân) là 5,633 tỷ đồng, chiếm 55,55% tổng doanh thu. Phần còn lại là doanh thu thuần, đạt 4,507 tỷ đồng, chiếm 44,45% tổng doanh thu. Doanh thu thuần năm 2013 phát sinh từ hoạt động nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý và dịch vụ văn phòng. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 1,621 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của TVC đạt 13,458 tỷ đồng, trong đó hoạt động hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết và tiền lãi cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, do TTCK khởi sắc trong giai đoạn này. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm là 3,417 tỷ đồng.

Hiện TVC sở hữu 49,46% cổ phần của CTCP Chứng khoán Trí Việt. TVC đã đặt cọc 9,8 tỷ đồng để mua thêm 2.461.344 cổ phần của công ty này, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 75,1%.

Kế hoạch trong thời gian tới của TVC là tăng vốn điều lệ lên 138 tỷ đồng.

Trí Dũng

{fcomment}