Tỷ giá tác động mạnh tới lợi nhuận REE

ngày 23/12/2015

Tại cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư do Công ty chứng khoán HVS tổ chức, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (REE) cho biết, ước đạt kết quả kinh doanh của REE năm 2015 sẽ không bằng năm 2014, lãi sau thuế chỉ đạt khoảng 900 tỷ đồng.

Tỷ giá tác động mạnh tới lợi nhuận REE

Nguyênnhân chính là do biến động tỷ giá khiến phát sinh những khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lớn, nhất là tại những công ty nhiệt điện mà REE đang sở hữu cổ phần. Trong khi, đây lại là những khoản thu “khá” cho REE.

Chẳng hạn, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) phải hạch toán khoản chi phí tài chính do lỗ chênh lệch tỷ giá trong quý III/2015 là gần 214 tỷ đồng. CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh cũng có thể phải ghi nhận lỗ tỷ giá, với giá trị 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Thanh khẳng định, REE sẽ không dự phòng khoản lỗ này mà tìm cách để giải quyết cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bởi đây là phần chênh lệch tỷ giá trong quá trình xây dựng cơ bản phải được tính vào giá điện.

Ngoài ra, cách tính giá điện của Bộ Công thương chưa theo cơ chế thị trường mà chủ yếu theo cơ chế chi phí cộng thêm một biên độ lợi nhuận nhất định, khiến doanh thu bán điện của REE không thể tăng. Tuy nhiên, bà Thanh cho rằng, trong các năm tới, Việt Nam đang xây dựng thị trường buôn bán điện cạnh tranh nên chính sách của nhà nước phải thay đổi và phải tuân theo các quy luật thị trường.

Đối với lĩnh vực hạ tầng nước, Nhà máy nước Thủ Đức 3 (REE sở hữu khoảng 40% cổ phần) có công suất 300.000 m3/ngày đêm, đã chạy phát nước và có doanh thu. Năm 2016, Công ty sẽ khai thác khoảng 60% công suất Nhà máy. Nhà máy Tân Hiệp 2 có công suất tương tự (REE đầu tư 32% vốn) sẽ được đưa vào phát nước từ năm 2017.

Lĩnh vực bất động sản, REE có công ty liên kết tại Hà Nội là CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID). Trong năm 2015, VIID ghi nhận lợi nhuận từ 2 dự án: 200 căn hộ (đã bán hết) và Dự án Cầu Giấy đã bán lại cho FLC. Năm 2016, báo cáo tài chính của REE sẽ hợp nhất thêm kết quả kinh doanh của VIID. Ngoài ra, ở TP. HCM, REE có dự án liên kết với Công ty SaiGonRes.

Giai đoạn 2016-2018, REE ước tính sẽ duy trì được mức tăng trưởng 8%/năm, riêng năm 2016, kế hoạch lãi khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

REE đang có 2 kế hoạch chia cổ tức trong năm 2015: 16% tiền mặt như mọi năm hoặc chia tỷ lệ 25% trong đó 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Theo đánh giá của cá nhân bà Thanh thì Công ty thiên về phương án trả bằng tiền mặt nhiều hơn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán