VIX dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu trong quý IV

ngày 16/09/2015

Ngày 21/9 tới, CTCP Chứng khoán IBSC (VIX) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua một số nội dung quan trọng như chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nới room cho NĐT nước ngoài, miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới cùng một số nội dung khác.

VIX dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu trong quý IV

Cụ thể, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, tương đương 350 tỷ đồng theo mệnh giá cho NĐT chiến lược. Giá chào bán được xác định bằng giá tham chiếu bình quân trong 60 ngày trước khi HĐQT ra quyết định về việc bán cổ phiếu riêng lẻ, chiết khấu giảm 10% nhưng không thấp hơn 10.000 đồng. Thời gian phát hành dự kiến là quý IV/2015.

Được biết, mục đích của việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng các nghiệp vụ mới trong thời gian tới như TTCK phái sinh…

H.Vân

Nguồn Tin nhanh chứng khoán