VnSteel đặt kế hoạch lãi 100 tỷ đồng

ngày 13/04/2015

Sau khi thoát lỗ năm 2014, năm 2015, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Vn Steel) đặt kế hoạch doanh thu 346 tỷ đồng, lợi nhuận 100,8 tỷ đồng.

VnSteel đặt kế hoạch lãi 100 tỷ đồng

Công ty mẹ sẽ tiếp tục triển khai các dự án như hoàn thành thủ tục pháp lý dự án tòa nhà VnSteel 91 Láng Hạ, Hà Nội, dự án nghiên cứu nguồn quặng sắt Tây Nguyên và các mỏ khác.

Trong năm nay, Vn Steel sẽ góp vốn điều lệ tại CTCP Sắt Thạch Khê 208 tỷ đồng, mua 2% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoáng sản Luyện kim Việt Trung 42,6 tỷ đồng, mua 10% vốn điều lệ của Công ty Liên doanh trung tâm thương mại quốc tế IBC 244 tỷ đồng và thành lập công ty khoáng sản với vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán