VTF đầu tư 250 tỷ đồng lập 2 công ty con

ngày 06/10/2015

CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Long An và An Giang, đồng thời bổ nhiệm người quản lý vốn góp.

VTF đầu tư 250 tỷ đồng lập 2 công ty con

Cụ thể, VTF thành lập Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. VTF bổ nhiệm ông Võ Minh Đại làm Giám đốc quản lý phần vốn góp.

Cùng lúc, VTF còn quyết định thành lập Công ty TNHH Giống chăn nuôi Việt Thắng An Giang với vốn điều lệ 50 tỷ đồng và bổ nhiệm ông Võ Thanh Hùng làm Giám đốc quản lý vốn góp.

Toàn bộ số vốn góp 250 tỷ đồng tại 2 công ty mới đều do VTF nắm giữ.

Được biết, VTF dự kiến hủy niêm yết toàn bộ hơn 41,8 triệu cổ phiếu trong tháng 10 này. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, VTF mua lại hơn 4 triệu cổ phiếu từ các cổ đông này để làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán