18 dự án luật được xem xét thông qua tại kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIII

ngày 22/10/2014

 Hôm nay (20/10), Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII khai mạc và kéo dài trong hơn một tháng, kết thúc vào ngày 28/11/2014.

18 dự án luật được xem xét thông qua tại kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIII

Sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách năm 2014 và dự toán, phương án phân bổ ngân sách năm 2015.

Trong kỳ họp cuối năm này, Quốc hội tập trung thời gian cho việc xem xét, thảo luận quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội như việc thực hiện 14 chỉ tiêu kinh tế, tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thị trường tiền tệ… Về ngân sách, Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách 2014 và mục tiêu 2015, đảm bảo thu chi ngân sách hiệu quả, góp phần ổn định vĩ mô, tăng trưởng hợp lý.

Về công tác xây dựng pháp luật, có 18 dự án luật sẽ được xem xét, thông qua với nhiều dự án luật có tác động lớn đến các hoạt động kinh tế như Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

Có 12 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến như Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)… Đây là kỳ họp có số dự án luật được xem xét thông qua cho ý kiến nhiều nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến với Báo cáo giám sát chuyên đề về Tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Bùi Trang

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}