3 tuần nữa tới thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, những điều cần lưu ý

ngày 13/03/2015

“Hàng loạt quy định mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã có hiệu lực. Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014 chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, vì vậy, tổ chức, cá nhân phải nắm chắc các điểm mới này khi quyết toán để đỡ mất thời gian, công sức”, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội lưu ý.

3 tuần nữa tới thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, những điều cần lưu ý

Thưa bà, việc xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN năm 2014 được thực hiện thế nào?

Thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ tổng các khoản giảm trừ của cả năm, sau đó chia cho 12 tháng. Các khoản được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân từ tiền lương, tiền công, kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, khi quyết toán thuế, cá nhân cần lưu ý, trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 1 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, nhưng cần lưu ý, người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh về sự phụ thuộc vào người nộp thuế thì mới được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cấp mã số thuế...

Vậy tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nào sẽ phải quyết toán thuế TNCN năm 2014?

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không đều phải quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản phải quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập… và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động quyết toán thuế.

Riêng tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập, nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thì không phải quyết toán thuế TNCN, mà chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp) và cuối năm người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Với cá nhân thì sao, thưa bà?

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh chỉ phải quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Cá nhân cư trú là người nước ngoài phải quyết toán thuế trước khi xuất cảnh, trừ trường hợp số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Điểm mới nữa trong chính sách thuế TNCN là cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán; chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã nộp thuế tại nơi có nhà, đất cho thuê thì không phải quyết toán thuế.

Ngoài ra, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ thuế với tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng đã nộp thuế tại nơi có nhà, đất cho thuê, nếu không có yêu cầu thì cũng không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế, thì thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần mà không yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán