6 tháng, HHS đạt 355 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

ngày 16/07/2015

Theo CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), 6 tháng, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.045 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 355  tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 335 tỷ đồng. Như vậy, thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 3.649 đồng.

6 tháng, HHS đạt 355 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Trong kỳ, Công ty thực hiện tăng vốn chủ sở hữu thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện phát hành cổ phiếu hoán đổi. Số vốn điều lệ tăng thêm là 536 tỷ đồng. Hiện Công ty có vốn điều lệ 1.109 tỷ đồng.

Đầu tháng 7 vừa qua, HHS đối mặt với tin đồn liên quan đến nợ thuế khiến giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó, Công ty đã có công văn công bố thông tin kịp thời về sự việc này, Chủ tịch Công ty cũng xuất hiện trả lời chi tiết về hoạt động của DN và phủ nhận tin đồn.

Hiện nguồn tin từ Công ty cho biết, mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, cổ đông của doanh nghiệp cũng đã chịu những thiệt hại nhất định do tin đồn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán