7 tháng, số tài khoản nhà đầu tư tăng 70,6% so với cùng kỳ

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 7/2014, đã cấp được 68 mã số giao dịch cho NĐT nước ngoài, trong đó có 31 cá nhân và 37 tổ chức. 

7 tháng, số tài khoản nhà đầu tư tăng 70,6% so với cùng kỳ

Lũy kế từ đầu năm đến nay, VSD đã cấp được 506 mã số giao dịch cho NĐT nước ngoài, trong đó có 316 cá nhân và 190 tổ chức, nâng tổng số mã số giao dịch VSD đã cấp được cho các NĐT nước ngoài lên con số 17.237, trong đó có 14.777 cá nhân, 2.460 tổ chức.

Cũng trong tháng 7/2014, số tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư được cấp mới đạt 8.626 tài khoản, trong đó cấp mới cho cá nhân trong nước 8.463 tài khoản; tổ chức trong nước 52 tài khoản; cá nhân nước ngoài 32 tài khoản, tổ chức nước ngoài 79 tài khoản.

Lũy kế từ đầu năm tới nay, số tài khoản được cấp mới đạt 72.318, tăng 70,6% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng số tài khoản giao dịch hiện có của các NĐT lên gần 1,4 triệu tài khoản.

Hiếu Minh

{fcomment}