ACB, lợi nhuận giảm mạnh, nợ xấu tăng

ngày 04/11/2014

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HNX) vừa báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2014.

ACB, lợi nhuận giảm mạnh, nợ xấu tăng

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần hợp nhất của ACB đạt 3.420,67 tỷ đồng, giảm 5,86% cùng kỳ, trong đó, thu lãi từ chứng khoán đầu tư đạt hơn 2.095 tỷ đồng, tăng 9,92% cùng kỳ; lãi từ hoạt động tín dụng đạt 263,83 tỷ đồng, tăng 27,06% cùng kỳ, trong khi thu lãi tiền gửi giảm hơn 59% cùng kỳ, đạt 225,6 tỷ đồng và thu lãi cho vay giảm hơn 15% cùng kỳ, đạt 7.923,45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 664,39 tỷ đồng, tăng 94,76% cùng kỳ, nên lợi nhuận trước thuế hơn 1.071 tỷ đồng, giảm 27,62% cùng kỳ và hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm (1.189 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 837,47 tỷ đồng, giảm hơn 25% cùng kỳ.

Tính riêng quý III/2014, ACB đạt 997,84 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 19,34% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 264,19 tỷ đồng, giảm hơn 34% cùng kỳ. Theo ACB, lợi nhuận quý III/2014 giảm mạnh so với quý III/2013 là do lãi suất cho vay giảm đã kéo giảm thu nhập lãi thuần trong kỳ.

Tính đến 30/09/2014, tổng tài sản đạt 179,38 tỷ đồng, tăng 7,67% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 113,16 tỷ đồng, tăng 5,57% so với đầu năm; chứng khoán đầu tư đạt 42,86 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2014 đạt 166,87 tỷ đồng, tăng 8,36% so với đầu năm, trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 150,18 tỷ đồng, 8,74% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 3,07% (tại thời điểm 31/12/2013 là 3,03%).

Đóng cửa phiên giao dịch 4/11, ACB vẫn đứng nguyên ở mốc tham chiếu 15.300 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt gần 46.800 đơn vị.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}