ALP: Doanh nghiệp hủy niêm yết, cổ đông “mù” thông tin

ngày 18/05/2015

Nhiều NĐT phản ánh, sau khi doanh nghiệp hủy niêm yết, họ gần như không có thông tin cập nhật liên quan đến tài sản mà mình đang sở hữu, đơn cử trường hợp CTCP Alphanam (ALP).

ALP: Doanh nghiệp hủy niêm yết, cổ đông “mù” thông tin

Cho đến thời điểm này, trên trang web của Alphnam, tin tức cập nhật nhất trong mục Quan hệ cổ đông là Quyết định của HĐQT ban hành ngày 29/9/2014. Hiện đã gần giữa năm 2015, Công ty chưa có kế hoạch tổ chức ĐHCĐ.

Trong khi đó, CTCK quản lý cổ phiếu mà NĐT đã mua trước khi doanh nghiệp hủy niêm yết cũng không đưa mã cổ phiếu ALP vào bản thông báo cập nhật tài khoản của NĐT định kỳ như các mã chứng khoán khác.

Không chỉ ALP, rất nhiều cổ đông của các doanh nghiệp hủy niêm yết tự nguyện và hủy niêm yết bắt buộc hiện không có thông tin về việc doanh nghiệp mình đang sở hữu cổ phần có còn là công ty đại chúng nữa hay không.

Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trước khi hủy niêm yết tự nguyện, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên sàn UPCoM. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp không thực hiện cam kết này, cơ quản quản lý thị trường cũng không có chế tài xử phạt hay nhắc nhở.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán