API bị tòa án buộc dừng thực hiện nhiều nội dung tại Nghị quyết ĐHCĐ 2017

ngày 15/12/2017

Liên quan đến quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 30/2017/QĐ-BPKCTT ngày 29/11/2017 của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định buộc CTCP Đầu tư - Châu Á Thái Bình Dương (API) dừng thực hiện một phần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho đến khi có quyết định khác của Tòa án đối với vụ kiện yêu cầu hủy nghị quyết này.

API bị tòa án buộc dừng thực hiện nhiều nội dung tại Nghị quyết ĐHCĐ 2017

Theo đó, API phải tạm dừng thực hiện nhiều nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như: thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017; thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017; thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

H.Hòe

Nguồn Tin nhanh chứng khoán