Phân bổ vốn ODA: “Cái này khó hiểu lắm!”

“Bây giờ có tình trạng giải ngân chậm, quá chậm, có dự án rồi thì không bố trí vốn, có cái chưa đủ điều kiện thì lại bố trí vốn rồi sau mấy tháng lại đề nghị điều chỉnh. Cái này cần phải khắc phục”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Phân bổ vốn ODA: “Cái này khó hiểu lắm!” - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Sáng 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 2 cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2016. Theo tờ trình của Chính phủ, trong quá trình triển khai, tiến độ triển khai và giải ngân của các dự án rất khác nhau. Có nhiều dự án giải ngân nhanh hoặc đã giải ngân hết số vốn kế hoạch. Ngược lại nhiều trường hợp giải ngân rất thấp, thậm chí chưa có giải ngân.

Tờ trình cũng cho biết, hiện nay số vốn giải ngân quá chênh lệch, Chính phủ đang giao các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát xác định chính xác khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2016, nên Chính phủ chưa có căn cứ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội điều hòa kế hoạch vốn nước ngoài giữa các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Cũng vì điều này, nhiều ý kiến tại phiên họp cho rằng, chưa có căn cứ để xem xét điều hòa vốn kế hoạch năm 2016. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, Chính phủ chưa có căn cứ thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và xét duyệt kiểu gì.

“Chính phủ chưa khẳng định được mà đã trình Thường vụ Quốc hội, nay mai Chính phủ có phương án khác thì thế nào? Tôi đề nghị chưa nên xem xét”, ông Phúc nói.

Nhiều ý kiến tại phiên họp cũng nêu nhiều vấn đề liên quan đến việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn ODA.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu vấn đề có những địa phương không có nhu cầu mà vẫn phân giao vốn.

“Sao lại thế? 3 bộ chưa hoàn thành thủ tục mà vẫn ghi vốn. Có bộ đã có kế hoạch rồi thì không ghi vốn, nhưng không có kế hoạch thì lại ghi? Ngoài ra có tình trạng sử dụng vốn ODA chưa cao. Nhất là sử dụng vốn ODA rất phức tạp, vì khi các nhà đầu tư cho vay đều đưa ra các quy định rất ngặt nghèo, về vốn vay, lãi suất, cả về đấu thầu”, ông Hiển nói.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, chưa đủ cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về vấn đề ODA.

“Tôi đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo với Chính phủ để lập lại trật tự kỷ cương, thực hiện nghiêm việc quản lý sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong đó có nguồn vốn nước ngoài. Tất cả chủ trương, thẩm quyền quyết định phân bổ điều chỉnh là phải đúng thẩm quyền, đúng đối tượng”, bà Ngân nói.

“Bây giờ giải ngân chậm, quá chậm, chỗ có dự án rồi thì không bố trí vốn, như bộ Văn hóa Thể thao Du lịch từ 2014 thì không bố trí vốn, bây giờ lại đề nghị đưa vào. Có cái chưa đủ thì lại bố trí, bây giờ có mấy tháng lại đề nghị điều chỉnh. Cái này cần phải khắc phục”, bà Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ tiếp tục rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe lại và nếu cần thiết sẽ trực tiếp báo cáo Quốc hội để điều chỉnh lại dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016.

Nguồn 24h