Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Nghị quyết thông qua các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị quyết hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được HĐND thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Nghị quyết thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Đây đều là những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện đánh giá, cập nhật, khảo sát hiện trạng, thông qua các cơ quan kiểm tra, thẩm định, kiến nghị, khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết, trình tại Kỳ họp lần này.

Đồng chí yêu cầu các quy trình phải đảm bảo thủ tục trình tự chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật và phát huy hiệu quả ngay khi được ban hành, phục vụ sự phát triển KT-XH của tỉnh.


Nguồn: Báo Quảng Ninh