BTP dè dặt với kế hoạch 2015

ngày 05/11/2014

 HĐQT CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh sơ bộ năm 2015 để trình ĐHCĐ tới. Tuy nhiên, kế hoạch 2015 thấp hơn nhiều so với mức thực hiện của Công ty trong năm 2014. 

BTP dè dặt với kế hoạch 2015

Cụ thể, BTP đặt một số chỉ tiêu như sản lượng điện sản xuất đạt 900 GWh, doanh thu 1.407 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 74,1 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức năm 2015 ở mức 8%. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận này chỉ là mức tạm tính, bởi hiện nay BTP chưa đàm phán xong với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về giá bán điện năm 2015. Theo BTP, Công ty đặt kế hoạch ở mức an toàn, bởi hoạt động kinh doanh điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là biến động giá than và việc đàm phán với EVN.

Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư vào CTCP Phú Thạnh Mỹ, xây dựng Dự án Thủy điện Sông Bung 4A.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2014, BTP đạt doanh thu 1.550 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}