Cho vay dân sự, lãi suất tối đa bằng 200% lãi suất cơ bản

ngày 11/06/2015

Bộ luật Dân sự sửa đổi được trình Quốc hội vào ngày 9/6 có sự thay đổi về quy định lãi suất cho vay dân sự so với Bộ luật hiện hành.

Cho vay dân sự, lãi suất tối đa bằng 200% lãi suất cơ bản

Theo Điều 483 dự thảo Bộ luật quy định: lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 200% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, trừ trường hợp Luật Các tổ chức tín dụng có quy định khác. Bộ luật hiện hành quy định tỷ lệ này là 150%.

Về quy định này, có hai luồng ý kiến khác nhau. Thứ nhất là ý kiến tán thành với quy định áp trần lãi suất cho vay dân sự nhưng đề nghị giải trình rõ hơn lý do của việc nâng trần lãi suất từ 150% lên 200% và đề nghị giữ nguyên tỷ lệ 150%.

Luồng ý kiến thứ hai đề nghị, không quy định lãi suất cơ bản trong Bộ luật Dân sự vì, trong nền kinh tế thị trường, giao dịch dân sự dựa trên sự thỏa thuận; không quy định lãi suất cơ bản vẫn có căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính...

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận nội dung này tại Hội trường vào chiều 25/6.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán