2014, NamA Bank ước đạt 243 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

ngày 24/01/2015

Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc NamA Bank cho biết, năm 2014, Ngân hàng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. 

2014, NamA Bank ước đạt 243 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế NamA Bank đạt được trong năm qua là 243 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu ban đầu là 210 tỷ đồng.

Mới đây, NamA Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến sẽ sớm đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết trong 2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán