Hiệp hội vàng gửi văn bản cầu cứu đến Chủ tịch Quốc hội

ngày 12/12/2016

Đưa kinh doanh vàng vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ tạo ra cơ chế xin cho không cần thiết.

Đó là quan điểm của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) đặt ra trong văn bản vừa gửi "cầu cứu" Chủ tịch Quốc hội.

Theo VGTA, Luật Đầu tư 2014 chỉ quy định ba ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với ngành vàng đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhưng nay Luật Đầu tư sửa đổi lại tạo ra nhiều giấy phép con hơn nữa thì “số phận” ngành vàng Việt Nam sẽ đi đến đâu?

Cũng trong văn bản này, VGTA cho biết: Hiệp hội đã có văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp góp ý của Hiệp hội Về các luật đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, VGTA không hề nhận được bất kỳ văn bản đề nghị góp ý nào từ các cơ quan chức năng có liên quan đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Nhưng đến ngày 22-11-2016 khi Quốc hội thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì hiệp hội mới được biết “kinh doanh vàng” là một trong số 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hiệp hội vàng gửi văn bản cầu cứu đến Chủ tịch Quốc hội - 1

Theo VGTA, trước đây chỉ với ba ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014 và những quy định chưa hợp lý của Nghị định 24/2012 đã cản trở sự phát triển của ngành vàng. Đã có hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh vàng phải đóng cửa, ngừng hoạt động, làm cho hàng vạn lao động ngành vàng mất việc làm và gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Nay danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sửa đổi quy định thêm nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh vàng có điều kiện khác thì lại càng khiến cho ngành vàng nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh vàng nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa.

VGTA cho rằng quy định mới này sẽ tạo ra rất nhiều giấy phép con không cần thiết, gây tốn kém rất nhiều về thời gian, chi phí và cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng khi làm các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cũng như các dịch vụ sửa chữa, tân trang vàng trang sức, mỹ nghệ cũng là hoạt động bình thường nên việc đưa hoạt động này vào ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện là hoàn toàn không phù hợp.

Trước những bất cập nói trên, hiệp hội đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội cho nghiên cứu, xem xét sửa đổi mục 242 trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2016.

Thay vào đó, các nhà ban hành luật nên chỉnh sửa theo hướng quy định hoạt động “sản xuất, kinh doanh vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng” thuộc Danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Có như vậy mới giúp doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí cho các thủ tục hành chính để tập trung đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Nguồn 24h