Ông Trầm Bê rời “ghế” Phó chủ tịch HĐQT thường trực Sacombank

ngày 12/11/2015

 Sacombank (mã STB) vừa công bố nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT thường trực đối với ông Trầm Bê.

Ông Trầm Bê rời “ghế” Phó chủ tịch HĐQT thường trực Sacombank
HĐQT Sacombank thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank kể từ ngày 11/11/2015 theo nguyện vọng cá nhân.
Trước đó không lâu, trong một thông báo phát đi của NHNN, ông Trầm Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Sacombank, SouthernBank sau khi nhận sáp nhập đối với toàn bộ cổ phần tại Sacombank, SouthernBank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên liên quan.

NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan, NHNN sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành Sacombank sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

Đồng thời, ông Trầm bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Sacombank sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

Sacombank chính thức nhận bàn giao sáp nhập SouthernBank kể từ ngày 1/10/2015 và dự kiến ĐHCĐ của ngân hàng sau sáp nhập sẽ được tổ chức trong tháng này hoặc tháng tới.

Khả năng trong kỳ ĐHCĐ bất thường tới, nhân sự cấp cao của Sacombak cũng sẽ có thay đổi.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán