Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Canada

ngày 26/11/2021

Nhân dịp Ngài Anthony Rota tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hạ viện Canada, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng.

Trong thư Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Canada phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ hữu nghị giữa Cơ quan lập pháp hai nước được duy trì và thúc đẩy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Canada

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với Chủ tịch Hạ viện Canada nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới./.

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-gui-thu-chuc-mung-chu-tich-ha-vien-canada-907701.vov