Đến năm 2050, Quảng Ninh trở thành vùng đô thị mang tầm quốc tế

ngày 26/08/2014

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Đến năm 2050, Quảng Ninh trở thành vùng đô thị mang tầm quốc tế

Quy hoạch xác định, đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại; bảo tồn và phát huy bền vững di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long...

Đến năm 2050, Quảng Ninh trở thành vùng đô thị lớn mang tầm vóc quốc tế, là vùng động lực phát triển kinh tế quốc gia với định hướng phát triển du lịch - công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững...

Theo TL
Báo Đầu tư Bất động sản

{fcomment}