ĐHCD SFR không thông qua phương án phát hành ESOP

Tại ĐHCĐ thường niên diễn ra vào cuối tuần trước, HĐQT CTCP Kỹ nghệ lạnh (SFR) đã trình cổ đông kế hoạch phát hành 1,22 triệu cổ phiếu ESOP. 

ĐHCD SFR không thông qua phương án phát hành ESOP

Theo tờ trình, số cổ phiếu trên sẽ phát hành trong 5 năm (từ 2015 – 2019), mỗi năm phát hành 243.618 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ đông đã không thông qua nội dung này.

Ngoại trừ nội dung này, các nội dung khác đều được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể, năm 2015, doanh số hợp đồng 1.250 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 54 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện; cổ tức dự kiến 12%.

Lĩnh vực cơ điện tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu trong năm 2015. Đối với mảng panel cách nhiệt, thị phần SFR chiếm khoảng 8-10%, hiện phân khúc này đang chịu sự cạnh tranh khá mạnh, đặc biệt là từ các doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2015, SRF sẽ tiến hành đưa công nghệ mới vào lĩnh vực này. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào ngành nước, hiện đã đàm phám với một số đối tác.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán