DPM lãi ròng quý III gần 410 tỷ đồng, tăng 42% cùng kỳ

ngày 01/11/2015

Tổng CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí (mã DPM - HOSE) công bố BCTC hợp nhất quý III/2015 với doanh thu thuần đạt 2.269 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận ròng đạt 409,64 tỷ đồng (phần của cổ đông công ty mẹ), tăng 42% so với cùng kỳ 2014.

DPM lãi ròng quý III gần 410 tỷ đồng, tăng 42% cùng kỳ

Nguyên nhân giúp lợi nhuận của DPM tăng trưởng mạnh là do giá khí đầu vào giảm, dẫn đến giá thành sản phẩm Ure Đạm Phú Mỹ giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DPM đạt doanh thu thuần 7.470 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 1.178 tỷ đồng (phần của cổ đông công ty mẹ), tăng lần lượt 5% và 26% so với cùng kỳ 2014. So với kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm là 1.047 tỷ đồng, DPM đã vượt 15% kế hoạch. EPS 9 tháng đạt 2.782 đồng/CP.

Tính đến thời điểm 30/9/2015, DPM có 5.023 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.880 tỷ đồng.

Được biết, công ty con của DPM là CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) cũng đã niêm yết 12 triệu cổ phiếu trên sàn HNX với mã chứng khoán là PMB và chính thức giao dịch từ ngày 7/10/2015. Năm 2015, PMB đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25.55 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán