Gần 31.000 doanh nghiệp ``khai tử", "chết lâm sàng" 4 tháng qua

ngày 03/05/2018

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 4/2018, cả nước có khoảng 31.000 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động. Con số này dù đã giảm so với cùng kỳ nhưng cho thấy doanh nghiệp (DN) phá sản, khó khăn buộc phải dừng hoạt động vẫn cao.

Trong khi số doanh nghiệp lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 4/2018 có chiều hướng gia tăng đạt hơn 17.800 tăng khoảng 2.500 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động trong tháng 4/2018 cũng có xu hướng tăng lên đạt khoảng 7.500 doanh nghiệp, tăng gần 500 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, số doanh nghiệp ngừng hoạt động không thời hạn trong tháng 4/2018 tăng khá mạnh khoảng 71%, trong khi đó, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng mạnh khoảng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế, trong 4 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký, thành lập mới đạt khoảng 52.700 doanh nghiệp, tăng gần 1.700 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điều lo ngại là quy mô vốn/doanh nghiệp thành lập mới đang giảm xuống chỉ còn 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước và thời điểm trước, vốn trung bình/doanh nghiệp đạt 11 tỷ đồng.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và phá sản, báo cáo của Tổng cục Thống kê khẳng định, 4 tháng qua số doanh nghiệp "chết lâm sàng" và "khai tử" đạt gần 31.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp phá sản có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,4%.

Con số doanh nghiệp phá sản và dừng hoạt động 4 tháng năm 2018 ít hơn khoảng 400 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2017 là 27.400 doanh nghiệp cùng 4.057 doanh nghiệp giải thể, phá sản, nâng tổng số doanh nghiệp khó khăn buộc dừng hoạt động, phá sản 4 tháng năm 2017 đạt 31.457 doanh nghiệp.

An Linh

Nguồn Dân trí