Sau cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch trên UPCoM

ngày 17/09/2014

 Một loạt giải pháp mới vừa được Thủ tướng Chính phủ đưa ra, nhằm khắc phục tình trạng hàng loạt DN sau cổ phần hóa (CPH) không đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK.  

Sau cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch trên UPCoM

Cụ thể, theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK của DNNN, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/11 tới, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, DN CPH phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Trường hợp DN CPH đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở GDCK, sau khi đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM, trong thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, DN phải bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết.

Đối với các DN chuyển thành công ty cổ phần trước ngày Quyết định 51 có hiệu lực, đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc DN hoàn tất việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK trong thời hạn tối đa 1 năm (kể từ ngày 1/11/2014).

H.Hòe

{fcomment}