Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về giá đất và giải phóng mặt bằng

ngày 27/10/2021

Hà Nội tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB đối với các dự án trọng điểm. Giai đoạn 2016 - 2020, UBND các quận, huyện thị xã đã thu hồi đất và GPMB đối với 148.407 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Sở Tài chính Hà Nội vừa có báo cáo Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư, giao đất dịch vụ theo quy định tại Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có một số dự án với khối lượng lớn, phức tạp, kéo dài.

Thi công một dự án tái định cư phục vụ dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải Sóc Sơn.

Theo đó, Sở Tài chính Hà Nội đã phối hợp với Sở TN-MT và các sở, ngành quận huyện trên địa bàn Hà Nội tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB đối với các dự án trọng điểm như: Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn; Dự án đường vành đai 1, 2, 3 và mở rộng đường Phạm Văn Đồng. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2020, UBND các quận, huyện thị xã đã thu hồi đất và GPMB đối với 148.407 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Đối với xây dựng và bố trí tái định cư giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hà Nội đã thực hiện tái định cư cho 6.887 hộ (gồm 2.562 hộ tái định cư bằng đất, 1.345 hộ tự lo tái định cư bằng tiền, 2.980 hộ tái định cư bằng nhà chung cư). Về giao đất dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, tính đến hết tháng 8/2021, trên địa bàn Thành phố đã giao đất cho 40.513 hộ (tăng 18.102 hộ so với giai đoạn 2006 - 2015), với diện tích đất đã giao là 403,39ha (đạt 80,42%) và số hộ chưa giao 9.865 hộ, tương ứng với diện tích 139,042ha.

Từ năm 2013 - 2016, trên cơ sở đề xuất của Sở TN-MT, Sở Tài chính đã phối hợp tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố bố trí dự toán ngân sách hàng năm cho Sở TN-MT thực hiện “Đề án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố". Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành 375 phương án về giá đất.

Đánh giá lại kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU cũng như phát hiện những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Tài chính cần tiếp tục phối hợp tốt với các sở ngành liên quan, các quận, huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án mà Thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến vấn đề GPMB, xác định giá đất, thu hồi đất, bố trí tái định cư... giúp Thành phố có những giải pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU; Tập trung tham mưu cho Thành phố triển khai việc sắp xếp, xử lý nhà đất; đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước theo nghị định của Chính phủ; rà soát lại để tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án ngoài ngân sách Nhà nước./.

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ha-noi-thao-go-vuong-mac-ve-gia-dat-va-giai-phong-mat-bang-900797.vov