Hải Dương không gặp mặt tân binh nhập ngũ để phòng tránh Covid-19

ngày 18/02/2021

Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức gặp mặt tân binh nhập ngũ để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, toàn bộ số quà tặng thanh niên lên đường nhập ngũ của cấp huyện sẽ chuyển về các xã, phường, thị trấn để tặng các thanh niên. Quá trình thăm, tặng quà, động viên thanh niên phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K”. Các xã, phường, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ để có hướng động viên, khích lệ.

Theo kế hoạch cũ, ngày 3-3 tỉnh Hải Dương sẽ giao 2.450 tân binh tới 11 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu Ba. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu với lãnh đạo tỉnh xây dựng lại kế hoạch, xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu III để điều chỉnh thời gian giao nhận quân cho phù hợp.


Nguồn: Báo