HNX ra mắt sổ tay quản trị công ty và hướng dẫn công bố thông tin

ngày 04/10/2014

Để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời hướng tới mục tiêu công khai và minh bạch, HNX đã phối hợp với Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) phát hành 2 cuốn sổ tay quản trị công ty và hướng dẫn công bố thông tin.

HNX ra mắt sổ tay quản trị công ty và hướng dẫn công bố thông tin

Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin tại HNX là cuốn sổ tay hướng dẫn về công bố thông tin đối với các đối tượng là doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tại HNX. Ngoài việc dẫn chiếu các quy định hiện hành theo từng vấn đề mà đối tượng công bố thông tin phải tuân thủ, Sổ tay cũng đưa ra những lưu ý, hướng dẫn và khuyến nghị từ phía HNX để giúp các đối tượng công bố thông tin thực hiện hoạt động này thuận tiện và đúng quy định.

Về Sổ tay quản trị công ty, đây là cuốn sổ tay được biên soạn trên cơ sở quy định của pháp luật cùng những thông lệ tốt về quản trị công ty đã được công nhận, với mong muốn giúp doanh nghiệp tổ chức hoạt động quản trị công ty hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu của pháp luật, đồng thời tránh được những biến động khách quan gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

HNX cho rằng những ghi nhận của thế giới về quản trị công ty qua các cuộc khủng hoảng và sự cải tiến từng bước theo thông lệ tốt là những bài học quý, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong và sau hội nghị này, HNX rất mong muốn nhận được những đóng góp, phản hồi của doanh nghiệp về 2 ấn phẩm này.

Tường Vi

{fcomment}